phuot-doc-hanh-1

Đừng phượt độc hành…..nghiện đấy

Đừng bao giờ phượt  ĐỘC HÀNH… sẽ làm bạn nghiện đấy đó là bài viết của bạn Nguyễn Thị Lan Anh một phượt thủ nữ. Người ta nói những chuyến đi 1 mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn: không ai giúp đỡ khi gặp vấn đề rắc rối, tự chi trả mọi chi phí ( […]